Afvalbeheersing

eco.jpg

Als we binnen onze maatschappij niet duurzaam met ons afval omgaan zal het in de toekomst letterlijk boven ons hoofd groeien. Gelukkig wordt afval tegenwoordig op een zorgvuldige manier verwerkt. Hierdoor wordt er steeds meer gerecycled en steeds minder eindigt er op de stortplaats. Profilplast wil op een positieve manier bijdragen aan het verwerken van afval. Zij doet dit door haar afvalverbruik inzichtelijk te maken zodat deze vervolgens verminderd kan worden. Het afval dat over blijft wordt op een verantwoorde manier gescheiden zodat verwerkingsbedrijven het afval op een verantwoorde manier kunnen verwerken.

Om het afvalverbruik binnen Profilplast inzichtelijk te maken, worden de afvalstromen beheerd. De grootste afvalstroom binnen Profilplast bestaat uit papier & karton. In 2010 bestond deze stroom nog uit ongeveer de helft van al het afval dat Profilplast produceerde. Echter is er een 2010 een actieplan opgesteld om deze stroom te verminderen. Momenteel is het papierverbruik aanzienlijk gereduceerd. Profilplast wil het verbruik nog verder terugdringen door in de nabije toekomst het archief te digitaliseren waardoor het papier verbruik tot een minimum zal worden terug gebracht.

Verder wordt het houtafval en overbodige pallets niet weggegooid maar opgehaald door houthandelaren die deze vervolgens hergebruiken.

Het afval dat overblijft wordt op een zo goed mogelijk manier verwerkt en gerecycled. Deze verwerking laat Profilplast over aan de afvalverwerking maatschappij en vertrouwt erop dat deze haar werk naar behoren uitvoert.