Carbon Footprint

carbon-footprint2.jpg

Het milieu is een belangrijk onderdeel van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, daarom heeft Profilplast in 2010 besloten om haar CO2-voetafdruk te meten en bij te houden. De CO2-voetafdruk ook wel de Carbon Footprint genoemd bestaat uit een drietal scopes: Scope I betreft de directe emissies van Profilplast, denk hierbij bijvoorbeeld aan het eigen wagenpark. Scope II en Scope III beslaan de indirecte emissies. Bij deze indirecte emissies worden bijvoorbeeld het energieverbruik en de afvalverwerking meegenomen.
 
Profilplast heeft haar Carbon Footprint vastgesteld volgens het Green House Gas protocol. 2008 geldt bij het opstellen van de Carbon Footprint als basisjaar. Over dit jaar is de 0-meting m.b.t. de huidige situatie gemeten en op basis van de gegevens uit dat jaar zijn de reductiedoelstellingen opgesteld. De reductiedoelstelling zijn opgesteld voor het jaar 2015 en er zal ieder jaar een meting plaats vinden om te kijken of de reducties nog passen binnen de opgestelde doelstellingen.

Download hier de directieverklaring van Profilplast betreffende de Carbon Footprint