ISO 26000

ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) biedt ondersteuning voor implementatie van MVO. ISO 26000 geldt voor alle typen organisaties, groot en klein, publiek en privaat. ISO 26000 biedt internationaal overeengekomen definities, principes en kernthema's op het terrein van MVO, daarnaast geeft ze richtlijnen voor implementatie van maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

ISO26000 is een richtlijn en geen norm, het is dus niet mogelijk om dit te laten certificeren. Om toch uit te kunnen dragen dat bedrijven ISO26000 voeren, is er een prestatieladder opgezet die gebaseerd is op ISO26000. Deze prestatieladder staat als certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor het integreren van de aanvaarde uitgangspunten voor duurzaam ondernemen, het transparant en toetsbaar maken van de kenmerken van duurzame ontwikkeling in het managementsysteem en het aantoonbaar en objectief vaststellen van de relatieve status in dit ontwikkelingsproces. Om het proces van duurzame ontwikkeling objectief aantoonbaar te maken, neemt het bedrijf of de organisatie met het behaalde MVO certificaat een plaats in op de MVO Prestatieladder met 5 niveaus.

Op basis van de MVO prestatieladder kan op ieder niveau een certificaat worden afgegeven, al naar gelang het resultaat van de certificatie audit. Voor de opstapniveaus-1 en -2 is dit een eenjarig certificaat met als doel om te ontwikkelen en het 3 jarig MVO certificaat niveau-3 te behalen. Indien niveau-3, het algemeen haalbare voor de bedrijfstak is behaald kan het bedrijf of de organisatie de duurzame ontwikkeling in praktijk voortzetten naar een plaats hoger op de MVO prestatieladder. De certificatieniveaus 4 en 5 zijn ter onderscheiding. Het managementsysteem wordt net als op niveau 3 voor drie jaar gecertificeerd.

Profilplast zet zich al jaren in op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze inzet wil Profilplast kunnen uitdragen aan de hand van een certificaat. Daarom heeft Profilplast het streven om in 2013 niveau-2 op de prestatieladder te halen en deze vervolgens succesvol laten certificeren. Vanuit deze positie op de prestatieladder zal er in 2014 gewerkt worden naar niveau-3.