People Planet Profit

Binnen Profilplast neemt duurzaam ondernemen een zeer prominente rol in. Wij streven naar een goede balans tussen mens, milieu en maatschappij in onze bedrijfsvoering.

Door middel van diverse initiatieven nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het realiseren van een positieve impact op onze omgeving. ISO 26000 is een internationale richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Profilplast conformeert zich aan deze overeengekomen definities, principes en kernthema's op het gebied van MVO. Profilplast is momenteel hard op weg naar niveau-2.

Daarnaast heeft Profilplast besloten om haar CO2 uitstoot te meten. Dit doen we door middel van de Carbon Footprint. De Carbon Footprint meet o.a. het energieverbruik en de mate van afvalscheiding. Het lange termijn doel is om in 2015 onze reductiedoelstellingen behaald te hebben. Op korte termijn betekent dit dus al een reductie van CO2 uitstoot. Onder het kopje Carbon Footprint kunt u meer informatie vinden. 

Daarnaast ondersteunt Profilplast al geruime tijd door middel van financïële sponsoring diverse maatschappelijke projecten.      

Meer informatie betreffende het duurzaam ondernemen van Profilplast kunt u vinden onder onderstaande links.