Privacy

Privacyverklaring Klanten Profilplast Pipesystems

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 7-2-2019.

Door onze customer service en via de website en webshop van Profilplast Pipesystems B.V (hierna: Profilplast Pipesystems) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Conform de privacywetgeving geven we aan welke gegevens we opslaan om voor onze bezoekers en klanten aan onze contractuele verplichtingen te voldoen en de meest optimale service te verlenen.

Denk hierbij aan een bezoek aan onze website, de inschrijving op onze nieuwsbrief, een offerte aanvraag via onze customer service, een aankoop via onze webshop of customer service, de bezorging of retourzending van een product door onze eigen logistieke dienst of een externe partij, adviesdiensten door onze customer service en een training via ons Technical Service Center. Wij verzamelen, bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Profilplast Pipesystems respecteer uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Persoonlijke gegevens worden bewerkt en beveiligd conform de wettelijke regelingen.

Welke gegevens verwerkt Profilplast Pipesystems?

Voor het aanmaken van een account, het aanvragen van een offerte, het plaatsen van een order met levering:
•    Bedrijfsnaam
•    Adres Postcode Plaats Land
•    Voor- en achternaam van de contactpersoon of contactpersonen
•    Telefoonnummers
•    E-mail adressen
•    Bezorglocaties (indien afwijkend van bedrijfslocatie)
•    Facturatie adres
•    Inschrijving KvK
•    Ip adres (via website/webshop)
 
Voor het inschrijven van een nieuwsbrief/ het invullen van de contactpagina:
•    Voor- en achternaam
•    Bedrijfsnaam
•    E-mail adres
 
Bij het bezoeken van onze website/webshop:
•    Ip adres
•    Cookies (zie hiervoor ons Cookiebeleid)
 
Het gebruik van adviesdiensten via de customer service
•    Bedrijfsnaam
•    Voor- en achternaam
•    Telefoonnummer
•    E-mail adres
 
De offerte en het volgen van een training via het Technical Service Center
•    Bedrijfsnaam
•    Voor- en achternaam
•    Adres Postcode Plaats
•    Telefoonnummer
•    E-mail adres
 
We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening Het betreft:
•    logistiek dienstverleners
•    betaalproviders

Profilplast Pipesystems verkoopt geen gegevens aan derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarbij Profilplast Pipesystems verantwoordelijk blijft voor de verwerkingen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Wij nemen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen en de toegang tot deze gegevens is geautoriseerd. Zoals geautoriseerde gegevensbescherming binnen de organisatie en beveiligde verbindingen (SSL), waarmee alle informatie tussen u en de website/webshop wordt afgeschermd. We hebben een verwerkersovereenkomst met onze provider en de betreffende gegevens worden alleen opgeslagen binnen de Europese Unie.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij bewaren de verstrekte gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van de Belastingdienst van 7 jaar voor de administratie met factuur-, betaal- en bestelgegevens. De overige gegevens bewaren wij nog 2 jaar na afloop van de overeenkomst. We kunnen besluiten deze gegevens te anonimiseren en te gebruiken voor interne rapportages. De toestemming voor de inschrijving of het intrekken van de toestemming voor de nieuwsbrief bewaren we 5 jaar.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot deze gegevens?
Via uw persoonlijke account of onze customer service heeft u toegang tot de persoonsgegevens en de mogelijkheid deze te corrigeren of te verwijderen (met in acht name van de wettelijke bewaartermijn van bijvoorbeeld de Belastingdienst). U kunt ook opvragen welke gegevens Profilplast Pipesystems van u heeft opgeslagen. We willen wel zeker weten dat u het bent. Daarom kunnen we aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen.

U kunt het verzoek indienen via privacy@profilplast.nl. We behandelen uw vraag uiterlijk binnen 30 dagen zonder daarvoor kosten in rekening te brengen. Een klacht over de verwerking van persoonsgegevens kunt u ook op dit email adres melden. Wordt de klacht niet naar behoren opgelost dan heeft u het recht een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Profilplast Pipesystems kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als u onze diensten blijft gebruiken na wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, stemt u in met de voorwaarden van de herziene privacyverklaring.

Profilplast Pipesystems BV
Economiestraat 3
NL 6135 KV Sittard
KvK: 140 981 49